Cena se formira na osnovu nekoliko parametara:
• 40 din/km pređenog puta (auto) /48 din/km (kombi)
• Čekanje se naplaćuje 400 din po satu.
• Plaćanje putarine, parkinga, vinjeta po dogovoru.

Relacija Cena za auto (din) Cena za kombi (din)
Novi Sad – Aerodrom “Nikola Tesla”, Beograd 3300 4300
Novi Sad – Novi Beograd / Beograd 3500/4000 4500/5000
Novi Sad – Subotica 4000 5000
Novi Sad – Kikinda 4000 5000
Novi Sad – Zrenjanin 2000 3000
Novi Sad – Bačka Palanka 1500 2000
Novi Sad – Niš 12000 16000
Novi Sad – Zlatibor 10000 13000
Novi Sad – Kopaonik 13000 17000
Novi Sad – Šabac 2500 3500
Novi Sad – Ruma 1800 2200
Novi Sad – Valjevo 5500 6500